Bedrijfscontinuïteit bij (terminale) ziekte ondernemer

Auteur: Remco van der Veeke en Mr. Drs. Martin Klomp
Financieel Horeca & Belasting 10 februari 2021
Bedrijfscontinuïteit bij (terminale) ziekte ondernemer

Stel, u wordt gebeld met de mededeling dat u een terminale ziekte heeft. U vraagt zich dan vast af of er nog bepaalde zaken geregeld moeten worden met het oog op het optimaliseren van uw fiscale positie en/of die van uw erfgenamen. Dit kan natuurlijk ook gelden wanneer u tijdelijk handelingsonbekwaam bent, bijvoorbeeld wanneer u met corona in het ziekenhuis ligt.

Een 7-tal onderwerpen die hierbij mogelijk relevant zijn:

Een (betalings)volmacht
Het testament
Het levenstestament
Uw huwelijkse voorwaarden
Tijdig schenken
Achterstallige rentebetalingen
Achterstallige huurbetalingen

 

Een (betalings)volmacht

Regel tijdig een volmacht zodat uw naasten de (tijdelijke) bevoegdheid krijgen om rechtshandelingen te verrichten en zo uw onderneming operationeel te houden. Mocht u er zelf tijdelijk niet toe in staat zijn, is het goed om te weten dat uw partner de verplichtingen van uw onderneming wel kan blijven voldoen.

Het testament

Heeft u huwelijkse voorwaarden waarbij de eigen woning eigendom is van één van de echtgenoten, verander dan vóór overlijden de huwelijkse voorwaarden, waarmee grote besparingen kunnen worden bereikt op successierechten (erfbelasting). Daarnaast kunnen aanpassingen (waar nog mogelijk) gewenst zijn met het oog op de BOR (bedrijfsopvolgingsregeling).

Het levenstestament

In een ‘gewoon’ testament bepaalt u wat er met de nalatenschap moet gebeuren na  overlijden. Maar de periode daarvóór is minstens zo belangrijk. Wat als u de zaken niet meer zelf kunt regelen. Met een levenstestament houdt u zelf de regie over uw leven, ook als u niet goed beslissingen meer kunt nemen. U legt er niet alleen financiële, maar ook medische en persoonlijke wensen in vast. Bijvoorbeeld wie er met artsen mag overleggen, of u wel of niet behandeld wilt worden en of u euthanasie wenst in bepaalde situaties. Dit kan dus aanvullend werken op de hierboven beschreven volmacht.

Uw huwelijkse voorwaarden

Zet indien gewenst en mogelijk de huwelijkse voorwaarden om naar algehele gemeenschap van goederen (bijvoorbeeld met het oog op de BOR). Wijzig de huwelijkse voorwaarden ter vermijding/beperking belastingheffing op uw bedrijfsvermogen. In bepaalde situaties kan het zelf gunstig zijn om na te denken over echtscheiding, ter voorkoming dat een finaal verrekenbeding moet worden uitgevoerd.

Tijdig schenken

Doe een 180-dagen schenking ter grootte van de eerste schijf van het tarief. Het benutten van de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling aan kinderen. Deze schenking valt buiten het bereik van de 180-dagenregeling.

Achterstallige rentebetalingen

Regelmatig wordt er geadviseerd om bij leven de zogenaamde papierenschenking te doen, waarbij de rentebetalingen worden uitgesteld. Indien mogelijk, zorg ervoor dat deze tijdig zijn ingelopen, ter  voorkoming van een fictieve verkrijging.

Achterstallige huurbetalingen

Hetzelfde geldt ook voor het inhalen van verzuimde of onvoldoende huurbetalingen ter voorkoming van een fictieve verkrijging. Zorg ervoor dat deze tijdig zijn voldaan om mogelijke onnodige heffing te voorkomen.

Tips:

Tip 1) Denk goed na over wie u in welke situatie machtigt tot handelen namens uw bedrijf, dit kan grote (financiële) gevolgen hebben..

Tip 2) Ga voor bovenstaande zaken naar een notaris of financieel; adviseur of regel het eventueel zelf.

Over de auteurs: Remco van der Veeke en Mr. Drs. Martin Klomp zijn werkzaam bij Lentink De Jonge accountants & adviseurs.

Download hier gratis de whitepaper 'De 7 meestvoorkomende BTW fouten in de horeca + 3 tips om het te voorkomen'

Blijf je graag op de hoogte?

Eén keer per week het actuele en relevante cafénieuws in je mailbox? Schrijf je hier in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Overig nieuws