Rabobank: Komende jaren minder caf�s

9 oktober 2012 |

Vooral cafés en discotheken hebben het de komende jaren moeilijk. Dat blijkt uit de sectorprognose van Horeca en Recreatie. Er wordt wel een toename van Oost-Europeanen in discotheken verwacht.

Schaalvergroting
De sectorprognose maakt deel uit van Rabobank Cijfers & Trends. Andere ontwikkelingen die naar voren komen in de prognose zijn verstedelijking van discotheken, schaalvergroting: afname aantal bedrijven, maar toename verkoopoppervlakte, toenemende ketenvorming en groei aantal formules en minder contant geld door nieuwe betaalvormen (zoals mobiele pin, mobiele telefoon, MyOrder). Maar ook de concurrentie van festivals en evenementen vlakt af, daling van de gemiddelde besteding per gast en een toename van Oost-Europeanen in discotheken wordt verwacht.

Slecht toekomstperspectief
Cafés begeven zich in een moeilijke markt. Steeds minder gasten weten de weg naar het café te vinden. De omzetkrimp van het eerste halfjaar van 2012 is volledig te wijten aan een daling in het volume, de prijzen zijn gestegen. Een nog verdere stijging van de prijzen kan de branche nekken. De BTW-verhoging van 19 naar 21 procent zal voor veel bedrijven niet doorberekend kunnen worden wat direct gevolg heeft voor het bedrijfsresultaat. Nergens in Europa is het verschil tussen prijzen in de supermarkt en in de horeca zo groot als in Nederland. Dat mensen door de crisis minder uitgeven, maakt de zorgen voor cafés nog groter. Een deel van de bedrijven verdient structureel te weinig en daarmee ontbreekt een goed toekomstperspectief.

Minder cafés
Dit leidt de komende jaren tot een afname van het aantal cafés. Cafés zullen de openingsuren weer rendabel moeten krijgen. Dit kunnen ze doen door in te spelen op andere doelgroepen en samenwerking. Veranderen van concept is hierbij vaak een must. Naar verwachting zal de omzet in 2012 en 2013 stabiliseren, waarbij prijsverhogingen en volumeafname elkaar opheffen.

Leegloop clubs en discotheken
Er dreigt een verdere leegloop van clubs en discotheken. Terwijl de concurrentie van festivals en evenementen afvlakt, vindt er een verschuiving plaats naar (feest)cafĂ©s die in de weekenden ook een dj hebben. Door de verstedelijking zullen de plattelandsdisco's het steeds moeilijker krijgen, omdat de doelgroep kleiner wordt. Onder maatschappelijke druk zal het verkopen van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar verdwijnen, de vraag is alleen wanneer. De bedrijven die 16- en 17-jarigen als doelgroep hebben zullen hierop in moeten gaan spelen door zich te richten op andere doelgroepen of andere concepten. Er is al een beweging gaande dat club- en discotheekeigenaren stoppen met reguliere discotheekavonden en zich meer richten op events zowel binnen het bedrijf, als er buiten. Clubeigenaren moeten alle zeilen bijzetten om te ‘overleven'.

Kansen en bedreigingen
In de sectorprognose wordt ingegaan op de kansen en bedreigingen in de branche. Zo kan de cafĂ©-eigenaar inspelen op gezondheidstendensen en daardoor het draagvlak van het cafĂ© verbreden. In de toekomst zal er meer aandacht zijn voor gehoorschade en wordt het aanbieden van preventieve maatregelen gewaardeerd. Daarnaast zijn de kosten voor beveiliging en deurbewaking zijn fors gestegen, vinden verschuivingen van specifieke disco’s naar (feest)cafĂ©s plaats en hebben deze cafĂ©s in de weekenden een dj (verkapte disco’s). De kosten voor dj's en/of musici zijn de laatste tien jaar buitenproportioneel gestegen. Daarentegen geeft de BTW-verlaging op podiumkunsten naar 6 procent wel weer kansen.

De nieuwe Drank- en Horecawet
De nieuwe Drank- en Horecawet maakt het mogelijk om een art. 35 ontheffing te krijgen, waardoor feesten georganiseerd kunnen worden zonder verklaring sociale hygiëne. De nieuwe Drank- en Horecawet verplicht gemeenten om beleid te maken ten aanzien van paracommerciële instellingen. Hierdoor kan meer concurrentie ontstaan (sportkantines zouden bruiloften e.d. kunnen organiseren);
De gemeente is in deze nieuwe wet verantwoordelijk voor toezicht op de naleving.

Crisisposter
In de afgelopen editie van De CaféKrant is een poster gepresenteerd met 127 tips om de crisis door te komen. Doe er uw voordeel mee.
Myrtille Vromans

Schrijf gratis in voor de nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de nieuwsbrief!

Overig nieuws

Economie KHN
Fors deel van de horeca staat op omvallen

Volgens de berichtgeving van de afgelopen dagen – waaronder het laatste OMT advies – en gesprekken die Koninklijke Horeca Nederland (KHN) voert met de overheid en MKB-Nederland lijkt de kans dat er op korte termijn versoepelingen voor (delen van) de horeca komen voor medio januari uiterm ...

KHN Coronacrisis
Gelderse horecaondernemers kunnen voucher met waarde tot 5000 euro aanvragen

De provincie Gelderland stelt 1 miljoen euro beschikbaar aan ondernemers in de horeca-, toerisme- en vrije tijdsector die door de coronacrisis in zwaar weer zijn gekomen. Dit ‘steuntje in de rug’ kunnen ondernemers in deze hard getroffen sectoren inzetten voor adviesdiensten en ondersteu ...

Wet- en regelgeving
Viswinkel of horeca?! Het slotstuk!

Een jaar geleden schreven wij over de handhavingszaak die door de gemeente Amsterdam was gestart tegen The Seafood Shop, een luxe viswinkel in het hart van Amsterdam, waar ook diverse vissnacks en maaltijden worden verkocht. In dit artikel staan wij nogmaals stil bij het verloop van deze zaak en kij ...

Digitaal Ondernemen
Digitaal ondernemen in het café

De horeca is dicht. Dat betekent niet dat er niets gebeurt. Afhalen, bezorgen, pakketten samenstellen, online kookcursussen en bierproeverijn organiseren: De horeca staat verre van stil. Het digitale landschap geeft de horeca op dit moment de tools in handen om omzet te genereren. Nu fysiek conta ...

Economie Coronacrisis
Horecapersoneel slachtoffer van coronacrisis

Horeca- en cateringbedrijven ervaren pittige tijden. Tegen de stroom in proberen ze omzet te draaien en bezoekers aan te trekken. Dit blijkt uit onderzoek van Foodservice Community en GROUP7 onder bijna 600 horeca-, fastservice- (dit zijn broodjeszaken en frituren) en cateringprofessionals, dat tuss ...

Achtergronden
Zonder horeca blijven er maar weinig openbare toiletten over

Op 19 november was het Wereld Toiletdag. Een dag waarop de app HogeNood samen met de Maag Lever Darm Stichting in kaart brengt wat de meest toiletvriendelijke gemeenten van Nederland zijn. De jaarlijkse ranking laat drastische verschillen zien met en zonder horeca, want zoals jullie weten is de hore ...

Meer nieuws

Schrijf gratis in voor de nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de nieuwsbrief!

Lees Nu
Horeca & Recht
Nieuwsbrief ontvangen

Copyright 2020 - Uitgeverij PS

Uitgave door: