Rabobank: Komende jaren minder caf�s

9 oktober 2012 |
<

Vooral cafés en discotheken hebben het de komende jaren moeilijk. Dat blijkt uit de sectorprognose van Horeca en Recreatie. Er wordt wel een toename van Oost-Europeanen in discotheken verwacht.

Schaalvergroting
De sectorprognose maakt deel uit van Rabobank Cijfers & Trends. Andere ontwikkelingen die naar voren komen in de prognose zijn verstedelijking van discotheken, schaalvergroting: afname aantal bedrijven, maar toename verkoopoppervlakte, toenemende ketenvorming en groei aantal formules en minder contant geld door nieuwe betaalvormen (zoals mobiele pin, mobiele telefoon, MyOrder). Maar ook de concurrentie van festivals en evenementen vlakt af, daling van de gemiddelde besteding per gast en een toename van Oost-Europeanen in discotheken wordt verwacht.

Slecht toekomstperspectief
Cafés begeven zich in een moeilijke markt. Steeds minder gasten weten de weg naar het café te vinden. De omzetkrimp van het eerste halfjaar van 2012 is volledig te wijten aan een daling in het volume, de prijzen zijn gestegen. Een nog verdere stijging van de prijzen kan de branche nekken. De BTW-verhoging van 19 naar 21 procent zal voor veel bedrijven niet doorberekend kunnen worden wat direct gevolg heeft voor het bedrijfsresultaat. Nergens in Europa is het verschil tussen prijzen in de supermarkt en in de horeca zo groot als in Nederland. Dat mensen door de crisis minder uitgeven, maakt de zorgen voor cafés nog groter. Een deel van de bedrijven verdient structureel te weinig en daarmee ontbreekt een goed toekomstperspectief.

Minder cafés
Dit leidt de komende jaren tot een afname van het aantal cafés. Cafés zullen de openingsuren weer rendabel moeten krijgen. Dit kunnen ze doen door in te spelen op andere doelgroepen en samenwerking. Veranderen van concept is hierbij vaak een must. Naar verwachting zal de omzet in 2012 en 2013 stabiliseren, waarbij prijsverhogingen en volumeafname elkaar opheffen.

Leegloop clubs en discotheken
Er dreigt een verdere leegloop van clubs en discotheken. Terwijl de concurrentie van festivals en evenementen afvlakt, vindt er een verschuiving plaats naar (feest)cafĂ©s die in de weekenden ook een dj hebben. Door de verstedelijking zullen de plattelandsdisco's het steeds moeilijker krijgen, omdat de doelgroep kleiner wordt. Onder maatschappelijke druk zal het verkopen van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar verdwijnen, de vraag is alleen wanneer. De bedrijven die 16- en 17-jarigen als doelgroep hebben zullen hierop in moeten gaan spelen door zich te richten op andere doelgroepen of andere concepten. Er is al een beweging gaande dat club- en discotheekeigenaren stoppen met reguliere discotheekavonden en zich meer richten op events zowel binnen het bedrijf, als er buiten. Clubeigenaren moeten alle zeilen bijzetten om te ‘overleven'.

Kansen en bedreigingen
In de sectorprognose wordt ingegaan op de kansen en bedreigingen in de branche. Zo kan de cafĂ©-eigenaar inspelen op gezondheidstendensen en daardoor het draagvlak van het cafĂ© verbreden. In de toekomst zal er meer aandacht zijn voor gehoorschade en wordt het aanbieden van preventieve maatregelen gewaardeerd. Daarnaast zijn de kosten voor beveiliging en deurbewaking zijn fors gestegen, vinden verschuivingen van specifieke disco’s naar (feest)cafĂ©s plaats en hebben deze cafĂ©s in de weekenden een dj (verkapte disco’s). De kosten voor dj's en/of musici zijn de laatste tien jaar buitenproportioneel gestegen. Daarentegen geeft de BTW-verlaging op podiumkunsten naar 6 procent wel weer kansen.

De nieuwe Drank- en Horecawet
De nieuwe Drank- en Horecawet maakt het mogelijk om een art. 35 ontheffing te krijgen, waardoor feesten georganiseerd kunnen worden zonder verklaring sociale hygiëne. De nieuwe Drank- en Horecawet verplicht gemeenten om beleid te maken ten aanzien van paracommerciële instellingen. Hierdoor kan meer concurrentie ontstaan (sportkantines zouden bruiloften e.d. kunnen organiseren);
De gemeente is in deze nieuwe wet verantwoordelijk voor toezicht op de naleving.

Crisisposter
In de afgelopen editie van De CaféKrant is een poster gepresenteerd met 127 tips om de crisis door te komen. Doe er uw voordeel mee.
Myrtille Vromans

Schrijf gratis in voor de nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de nieuwsbrief!

Overig nieuws

Economie Coronacrisis
Vooral horecaondernemers maken zich zorgen over voortbestaan onderneming

Het vertrouwen in het voortbestaan bij de huidige economische situatie is in juni in nagenoeg alle sectoren van het niet-financiële bedrijfsleven toegenomen. In de meeste sectoren dacht meer dan de helft van de bedrijven in juni minstens nog een jaar te bestaan. In mei was dit nog alleen in de ...

Koffie & thee Longread
Koffiekennis: alles over koffievarianten

Specialty coffee is in de afgelopen jaren steeds populairder geworden in Nederland. In de horeca is koffie essentieel, net als in B&B en dan zeker bij het ontbijt. Omdat specialty coffees steeds gangbaarder zijn, is het verstandig om eens in deze donkerbruine materie te duiken. Want wat is speci...

Amsterdam Café
Nedstede koopt vastgoed en exploitatie café De Vergulde Gaper in de Jordaan

Nedstede heeft het vastgoed en de exploitatie van café De Vergulde Gaper gekocht. Het beroemde café ligt middenin de Jordaan, aan de Prinsenstraat 30, op de hoek van de Prinsengracht. De Vergulde Gaper is geliefd onder zowel Amsterdamse locals als toeristen, niet alleen vanwege zijn...

Tech Coronacrisis
Horecaplatform Nocto biedt oplossing voor de anderhalvemetersamenleving

De horeca behoort tot één van de industrieën die zwaar getroffen is door COVID-19. Na 81 dagen gesloten te zijn geweest, mocht de horeca 1 juni weer open. Verschillende regels moeten dan wel worden nageleefd. Terwijl ongeduldig wordt gewacht op versoepelingen, komt Rotterdamse sta...

KHN Coronacrisis
Clubs & Nightlife bedrijven pleiten voor heropening per 1 augustus

De versoepelingen die vanaf vandaag ingaan, bieden voor veel sectoren weer enige ruimte om te ondernemen, maar voor de Clubs & Nightlife bedrijven is er nog steeds geen perspectief; zij moeten tot tenminste 1 september de deuren gesloten houden. Dit is niet langer uit te leggen. In Den Haag word...

Wet- en regelgeving Coronacrisis
Bezorgen van drankpakketten door horeca mag niet meer

Vanaf woensdag 1 juli mogen horecaondernemers in de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid geen drankpakketten, met daarin licht alcoholische dranken, meer bezorgen, zo lezen we op de website van De Gelderlander. Tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis werd er voor de horeca een uitzondering gemaakt, m...

Meer nieuws

Schrijf gratis in voor de nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de nieuwsbrief!

Lees Nu
Horeca & Recht
Nieuwsbrief ontvangen

Copyright 2020 - Uitgeverij PS

Uitgave door: