Hoe wordt de winst van uw café belast? Leer het hier!

Auteur: Remco van der Veeke en Mr. Drs. Martin Klomp
Financieel Horeca & Belasting 22 december 2020
Hoe wordt de winst van uw café belast? Leer het hier!

Voor veel ondernemers geldt dat zij zich niet graag bezighouden met belastingen. De gevreesde blauwe envelop wordt vaak snel doorgespeeld naar de boekhouder/accountant. Toch kan het een gerust gevoel geven om zelf inzicht te hebben in uw fiscale zaken.

Hoewel 2020 voor veel horecaondernemers een mager jaar is geweest, is er de verwachting dat het nieuwe jaar er een stuk zonniger uit zal komen te zien. In dit artikel leert u daarom hoe de winst van uw horecabedrijf wordt belast!

Fiscale winst

Voor de aangifte inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting draait het om de fiscale winst. Om deze te berekenen, wordt allereerst aangesloten bij de commerciële winst. Deze berekent u door de omzet van uw bedrijf in een jaar te verminderen met de kosten die aan dat jaar zijn toe te rekenen. 

Vervolgens zijn er allerlei fiscale regels waardoor de fiscale winst afwijkt van deze commerciële winst. Zo zijn er enerzijds bijvoorbeeld niet-aftrekbare kosten, welke uw winst verhogen. Zie voor een uitleg over aftrekbare kosten in uw horecabedrijf het artikel: ‘Aftrekbare kosten in de horeca’.

Anderzijds zijn er juist ook fiscale regelingen die ervoor zorgen dat uw fiscale winst omlaag gaat, en u dus minder belasting hoeft te betalen. Een voorbeeld hiervan is de investeringsaftrek. Deze regeling heeft als doel bepaalde investeringen te stimuleren.

Zo is er de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, een aftrek om de kleinere bedrijven tegemoet te komen. De milieu-investeringsaftrek en de energie-investeringsaftrek moeten ondernemers aanmoedigen om meer te investeren in milieuvriendelijke of energiebesparende bedrijfsmiddelen. Tot slot is de Baangerelateerde Investeringskorting in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat bedrijven ook in deze crisisperiode blijven investeren.

Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

Over de fiscale winst uit uw horecaonderneming bent u inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting verschuldigd. Drijft u uw horecabedrijf door middel van een eenmanszaak of een vennootschap onder firma? Dan wordt uw winst belast met inkomstenbelasting. Heeft u aandelen in een besloten vennootschap (bv) waarmee u een horecaonderneming uitoefent? Dan betaalt de bv vennootschapsbelasting.

Inkomstenbelasting

De ondernemer in de inkomstenbelasting heeft na het bepalen van de fiscale winst nog recht op de zogenoemde 'ondernemersfaciliteiten'. 

Deze bestaan ten eerste uit de ondernemersaftrek, een aftrekpost op uw fiscale winst. Het belangrijkste onderdeel hiervan is de zelfstandigenaftrek. In 2020 bedraagt deze € 7.030, of € 9.153 indien u een startende ondernemer bent. Werkt uw partner mee in uw horecabedrijf? Dan heeft u verder wellicht recht op een meewerkaftrek. De grootte van deze aftrekpost is afhankelijk van uw fiscale winst.

Let op! de ondernemersaftrek is in principe slechts te benutten als u meer dan 1.225 uur per jaar aan uw onderneming besteedt.

Na toepassing van de ondernemersaftrek resteert nog de MKB-winstvrijstelling. Deze vrijstelling heeft tot gevolg dat 14% van uw winst wordt vrijgesteld.

De winst uit onderneming is in de aangifte inkomstenbelasting onderdeel van uw inkomen uit werk en woning (box 1). Uw ondernemingswinst wordt dus op één hoop gegooid met andere inkomsten en aftrekposten, bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek. 

Jaar

Schijf

Percentage

2020

Tot € 68.508

37,35%

 

Vanaf € 68.508

49,50%

2021

Tot € 68.508

37,10%

 

Vanaf € 68.508

49,50%

Let op! Voor een ondernemer in de inkomstenbelasting wordt dus over het behaalde resultaat in een jaar belasting betaald. Doet u op een later moment een privéopname uit uw onderneming? Dan kan dat zonder daarover belasting te betalen.

Vennootschapsbelasting

Voor de bv gelden de volgende tarieven over de fiscale winst:

Jaar

Schijf

Percentage

2020

Tot € 200.000

16,5%

 

Vanaf € 200.000

25%

2021

Tot € 245.000

15%

 

Vanaf € 245.000

25%

 

Hiermee is de kous nog niet af. Op het moment dat u als aandeelhouder geld nodig heeft en uit uw bv haalt, moet u nogmaals belasting betalen. Dit gaat dan om belasting in box 2 van uw aangifte inkomstenbelasting, waarvan de percentages als volgt zijn:

Jaar

Percentage

2020

26,25%

2021

26,9%

TIPS:

Tip 1: Benieuwd welke ondernemingsvorm (eenmanszaak, vennootschap onder firma of bv) het beste bij uw situatie past? Houdt dan het komende artikel in de gaten!
Tip 2: Drijft u uw horecabedrijf in een bv? Overweeg dan om dit jaar nog geld uit uw bv te halen tegen het lagere box 2 tarief!
Tip 3: Meer weten? Neem contact op met uw fiscaal adviseur!

Over de auteurs: Remco van der Veeke en Mr. Drs. Martin Klomp zijn werkzaam bij Lentink De Jonge accountants & adviseurs.

Download hier gratis de whitepaper 'De 7 meestvoorkomende BTW fouten in de horeca + 3 tips om het te voorkomen'

Overig nieuws