Het belang van vertrouwenspersonen in de horeca

Auteur: Redactie
KHN Personeel 20 juni 2024
Het belang van vertrouwenspersonen in de horeca

In een branche met veel intensief contact tussen personeel en gasten, en tussen personeel onderling, is een respectvolle en veilige werkomgeving van groot belang. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon draagt hieraan bij. Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland weet waar je op moet letten.

Een vertrouwenspersoon is iemand bij wie je medewerkers terechtkunnen als ze te maken krijgen met ongewenst gedrag of vervelende werkomstandigheden, zoals pesten, discriminatie, seksuele intimidatie of geweld. Ze kunnen bijvoorbeeld worden lastiggevallen door gasten of gekwetst worden door grensoverschrijdende opmerkingen op de werkvloer. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon zorgt voor een veilige werkomgeving, waarin medewerkers zich vrijer voelen om hun problemen en zorgen te delen. Dit draagt bij aan een gezonder en productiever werkklimaat, en verhoogt de motivatie en loyaliteit van je medewerkers.

Aanstellen en communiceren

Het is belangrijk om een vertrouwenspersoon te kiezen die onafhankelijk, discreet en bekwaam is op psychologisch en communicatief gebied. De vertrouwenspersoon mag nu nog iemand binnen jouw bedrijf of extern ingehuurd zijn. Momenteel wordt er gewerkt aan een wetsvoorstel om een externe vertrouwenspersoon verplicht te stellen. Vaak kun je zo iemand via je arbodienst inhuren.

Vergeet niet om je medewerkers op de hoogte te brengen van de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon. Wanneer is de vertrouwenspersoon aanwezig? Hoe kunnen je medewerkers contact opnemen? En met wat voor vragen kunnen ze bij de vertrouwenspersoon terecht?

Maak het bespreekbaar

Naast het aanstellen van een vertrouwenspersoon is belangrijk om (on)gewenst gedrag bespreekbaar te maken. Geef duidelijk aan welk gedrag niet acceptabel is, zowel tussen collega’s als vanuit de gast richting medewerkers. En zorg er ook voor dat je gasten hiervan op de hoogte zijn. Door hier regelmatig aandacht aan te besteden, durven werknemers zich eerder uit te spreken wanneer ze zich niet prettig voelen bij bepaald gedrag. Zo creëren we samen een fijne en veilige omgeving voor iedereen.

Overig nieuws