Google reviews niet het belangrijkst voor vertrouwen in (horeca)bedrijven

Auteur: Redactie
Ondernemen 17 april 2024
Google reviews niet het belangrijkst voor vertrouwen in (horeca)bedrijven

Lang werd gedacht dat een hoge sterrenscore op Google het belangrijkste is voor het vertrouwen van potentiële gasten in een (horeca)bedrijf. Uit enquêteonderzoek van Onderneming.nl blijkt dat het minder bijdraagt in het vertrouwen van de consument dan andere vertrouwensaspecten. Traditionele mond-tot-mond reclame blijft het meest invloedrijk. De afwezigheid van taal- en spelfouten op de website van een bedrijf draagt ook sterk bij aan het vertrouwen van een potentiële klant.

De meest invloedrijke manier om als bedrijf het vertrouwen van potentiële klanten op te bouwen is door positief aangedragen te worden door een kennis. Maar liefst 81 procent geeft aan een positieve referentie van bijvoorbeeld een familielid, belangrijk of zeer belangrijk te vinden voor hun vertrouwen in een bedrijf. Van de ondervraagden geeft 14 procent aan neutraal te staan tegenover een aanbeveling, volgens de resterende 5 procent is dat niet van invloed op hun vertrouwen in een bedrijf.

Foutloze teksten

Ook het ontbreken van taal- en spelfouten draagt positief bij aan het vertrouwen dat men in een bedrijf heeft, zo geeft 78 procent van de respondenten aan. Een krappe 16 procent geeft aan neutraal te staan in de kwestie. Slechts 6 procent zegt totaal geen vertrouwenswaarde te hechten aan de aanwezigheid of het ontbreken van taal- en spelfouten op de website van een bedrijf.

Geschreven reviews

Hoewel de echtheid van beide tegenwoordig niet altijd meer te garanderen is, hechten potentiële klanten meer waarde aan geschreven reviews dan aan louter een hoge sterrenscore. Zo zegt 73 procent dat positieve, geschreven reviews bijdragen aan het vertrouwen dat ze hebben in een bedrijf. Dat is flink meer dan de 59 procent die vertrouwenswaarde hecht aan enkel een hoge sterrenscore. Een mogelijke verklaring voor het lage percentage is dat men zich tegenwoordig bewuster is van het bestaan van bots die – tegen betaling – een gemiddelde beoordeling kunnen verhogen. Geschreven reviews bevatten daarnaast inhoud, details en vaak een naam en gezicht die bij potentiële klanten meer vertrouwen op kunnen wekken.

Professionele website

Het hebben van een professionele website als bedrijf wordt ook door veel mensen gewaardeerd. Ruim 71 procent geeft aan dat het positief bijdraagt aan hun vertrouwen in een bedrijf. De rest van de respondenten hecht daar minder of totaal geen waarde aan. Een mooie website kost geld en trekt niet iedereen over de streep, maar ondanks goed vertrouwen kunnen klanten alsnog afhaken wanneer een website niet responsief of soepel werkt.

Over het panel

Het respondentenpanel bestaat uit een representatieve greep uit de Nederlandse samenleving en voldoet aan de ISO norm 20252 om een zo hoog mogelijke kwaliteit en betrouwbaarheid van ons onderzoek te garanderen. Onderneming.nl heeft dit onderzoek uitgezet binnen een representatieve groep van 100 respondenten. 

Overig nieuws