KHN doet oproep om stijging minimumloon te stoppen en werkgeverslasten te verlagen

Auteur: redactie
KHN doet oproep om stijging minimumloon te stoppen en werkgeverslasten te verlagen

Koninklijke Horeca Nederland en andere brancheorganisaties van werkgevers en ondernemers hebben de Tweede Kamer opgeroepen het wettelijk minimumloon (WML) niet verder te laten stijgen. De Tweede Kamer debatteert volgende week over een extra verhoging van 1,2 procent.

“Het wettelijk minimumloon wordt twee keer per jaar aangepast: op 1 januari en op 1 juli van elk jaar. Dit noemen we de reguliere aanpassing. Daarbovenop is demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennip van plan om het WML per 1 juli extra te laten stijgen, namelijk met 1,2 procent. Dit wordt een bijzondere verhoging genoemd en komt dus boven op de reguliere verhoging”, schrijft KHN. “Zij heeft hiervoor een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Dit komt voort uit een amendement van de Tweede Kamer. De bijzondere verhoging wordt politiek breed gesteund. De behandeling van het wetsvoorstel vindt waarschijnlijk volgende week plaats.”

“De hoogte van de reguliere aanpassing is nog niet bekend. De verwachting is dat de reguliere en bijzondere verhoging samen per 1 juli 2024 circa 4,3 procent zal bedragen. De definitieve verhoging wordt uiterlijk in de eerste helft van april bekendgemaakt.” KHN wijst erop dat het extra verhogen van het WML leidt tot extra loonkosten, waardoor de marges voor horecaondernemers verder onder druk komen te staan.

“De ambitie van het kabinet om de bestaanszekerheid van lage- en middeninkomens te verstevigen is nog wel te volgen, maar het is onacceptabel dat de rekening hiervoor bij ondernemers gelegd worden. Er zijn andere manieren om bestaanszekerheid voor werknemers te vergroten, bijvoorbeeld door de lasten op arbeid te verlagen, het toeslagenstelsel te herzien en extra werken aantrekkelijk te maken.”

Overig nieuws